Någon annan än ingivaren kan vara fakturamottagare. Sjöfartsregistret måste få meddelande om vem som är fakturamottagare samtidigt som handlingarna i ett ärende sänds till oss.