Den som ska registrera en båt måste bifoga en handling som visar båtens längd och bredd och vilken styrförmåga den har. Båtbevis är en blankett som finns på Transportstyrelsens hemsida och som ska fyllas i av en person som är behörig att mäta båten. Det kan till exempel vara en besiktningsman, lots eller en tjänsteman vid Kustbevakningen.

Om båten är serietillverkad kan tillverkarens uppgifter, till exempel en broschyr, skickas in istället för båtbevis.

Läs mer om registrering av båt.