Standarder för marin utrustning

Inom sjöfarten finns det olika standarder som reglerar konstruktion, tillverkning, montering, funktion, säkerhet och underhåll av diverse utrustning ombord på ett fartyg. Vissa standarder är obligatoriska medan andra är rekommendationer. Här finner du förteckningen över standarder för marin utrustning.

StandardNamn på standarden
ISO/PAS 28007:2012 Ships and marine technology -- Guidelines for Private Maritime Security Companies (PMSC) providing privately contracted armed security personnel (PCASP) on board ships (and pro forma contract) 
ISO 9875  Ships and marine technology - Marine echo-sounding equipment 
ISO 25862:2009 Ships and marine technology - Marine magnetic compasses, binnacles and azimuth reading devices
ISO 25861:2007 Ships and marine technology - Navigation - Daylight signalling lamps
ISO 24409-1:2010 Ships and marine technology - Design, location and use of shipboard safety signs, safety-related signs, safety notices and safety markings - Part 1: Design principles
ISO 23269-3:2011 Ships and marine technology - Breathing apparatus for ships - Part 3: Self-contained breathing apparatus (safety equipment) required by the IMO IBC and IGC Codes
ISO 22673:2008 Ships and marine technology - Launching appliances for free-fall lifeboats
ISO 22555:2007    Ships and marine technology - Propeller pitch indicators
ISO 22554:2007      Ships and marine technology - Propeller shaft revolution indicators - Electric type and electronic type 
ISO 22090-3:2004  Ships and marine technology - Transmitting heading devices (THDs) - Part 3: GNSS principles 
ISO 17884:2004     Ships and marine technology - Searchlights for high-speed craft 
ISO 17631  Ships and marine technology - Shipboard plans for fire protection, life-saving appliances and means of escape 
ISO 16329  Ships and marine technology - Heading control systems for high-speed craft 
ISO 16328    Ships and marine technology - Gyro-compasses for high-speed craft
ISO 16273   Ships and marine technology - Night vision equipment for high-speed craft - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results
ISO 15738   Ships and marine technology - Gas inflation systems for inflatable life-saving appliances
ISO 15736:2006     Ships and marine technology - Pyrotechnic life-saving appliances - Testing, inspection and marking of production units
ISO 15734 Ships and marine technology - Hydrostatic release units
ISO 14859:2012  Ships and marine technology - Sound reception systems 
ISO 11674:2006 Ships and marine technology - Heading control systems
ISO 8729-1:2010   Ships and marine technology - Marine radar reflectors - Part 1: Passive type
ISO 8728   Ships and marine technology - Marine gyro-compasses
ISO 15516:2006 Ships and marine technology - Launching appliances for davit-launched lifeboats
ISO 15372 Ships and marine technology - Inflatable rescue boats - Coated fabrics for inflatable chambers

Standarderna kan köpas från flera olika förlag.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!