Standarder för skeppsteknik

Inom sjöfarten finns det olika standarder som reglerar konstruktion, tillverkning, montering, funktion, säkerhet och underhåll av diverse utrustning ombord på ett fartyg. Vissa standarder är obligatoriska medan andra är rekommendationer. Här finner du förteckningen över standarder för skeppsteknik.

Standard Namn på standarden
SS-ISO 9519 Skeppsteknik - Lejdarsteg
SS-ISO 799:2004 Skeppsteknik - Lotsstegar (ISO 799:2004, IDT)
SS-ISO 6954 Vibration och stöt - Riktlinjer för mätning, rapportering och utvärdering av vibrationer i fartyg
SS-ISO 24408:2009 Skeppsteknik - Lokaliseringsljus för livräddningsanordningar - Provning, kontroll och märkning av tillverkade enheter (ISO 24408:2005, IDT)
SS-ISO 24394:2009/
 Amd 1:2012
Svetsning för flyg- och rymdteknik - Svetsarprövning och prövning av svetsoperatörer - Svetsning av metalliska material - Tillägg 1 (ISO 24394:2008/Amd 1:2012, IDT)
SS-EN ISO 9093-2 Båtar - Skrovgenomföringar och avstängningsventiler - Del 2: Icke metallisk (ISO 9093-2:2002)
SS-EN ISO 9093-1 Båtar - Skrovgenomföringar och avstängningsventiler - Del 1: Metalliska komponenter (ISO 9093-1:1994)
SS-EN ISO 7547:2005 Ships and marine technology - Air-conditioning and ventilation of accommodation spaces - Design conditions and basis of calculations (ISO 7547:2002)
SS-EN ISO 717-1:2013 Byggakustik - Värdering av ljudisolering i byggnader och hos byggdelar - Del 1: Luftljudsisolering (ISO 717-1:2013)
SS-EN ISO 14946 Båtar - Maximal lastkapacitet (ISO 14946:2001)
SS-EN ISO 14945:2004/AC:2011  Båtar - Tillverkarskylt (ISO 14945:2004)
SS-EN ISO 14945:2004 Båtar - Tillverkarskylt (ISO 14945:2004)
SS-EN ISO 12215-6:2008 Båtar - Skrovtillverkning och dimensionering - Del 6: Konstruktionselement och detaljer (ISO 12215-6:2008) 
SS-EN ISO 12215-5:2008 Båtar - Skrovtillverkning och dimensionering - Del 5: Konstruktionstryck, konstruktionsspänningar, fastställande av dimensioner (ISO 12215-5:2008) 
SS-EN ISO 11592 Båtar med en skrovlängd under 8 meter - Bestämning av maximal framdrivningseffekt (ISO 11592:2001) 
SS-EN ISO 10240:2004 Båtar - Ägarens instruktionsbok (ISO 10240:2004)
SS-EN ISO 10087:2006 Båtar - Båtidentifiering - Märkningssystem (ISO 10087:2006) 
SS-EN 81-1+A3:2010 Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Del 1: Elektriska hissar 
SS-EN ISO 8468 Skeppsteknik - Utförande av kommandobrygga och tillhörande utrustning - Krav och riktlinjer (ISO 8468:1990) 
SS-EN ISO 717-1/
 A1:2006
Byggakustik - Värdering av ljudisolering i byggnader och hos byggdelar - Del 1: Luftljudsisolering Tillägg 1: Avrundningsregler för sammanfattningsvärden (ISO 717-1/Amd 1:2006) 
SS-EN ISO 717-1 Byggakustik - Värdering av ljudisolering i byggnader och hos byggdelar - Del 1: Ljudisolering (ISO 717-1:1996)
SS-EN ISO 717-1/
 A1:2006
Byggakustik - Värdering av ljudisolering i byggnader och hos byggdelar - Del 1: Luftljudsisolering Tillägg 1: Avrundningsregler för sammanfattningsvärden (ISO 717-1/Amd 1:2006)
SS-EN ISO 14726-1 Skeppsteknik - Färgmarkeringar för innehåll i rörledningar - Del 1: Huvudfärger och innehåll (ISO 14726-1:1999)
ISO 8468:2007 Ships and marine technology - Ship's bridge layout and associated equipment - Requirements and guidelines
ISO 799 Ships and marine technology - Pilot ladders 
ISO 7547:2002/
 Cor 1:2008
Ships and marine technology - Air-conditioning and ventilation of accommodation spaces - Design conditions and basis of calculations
ISO 7547 Ships and marine technology - Air-conditioning and ventilation of accommodation spaces - Design conditions and basis of calculations
ISO 7547:2002/
 Cor 1:2008
Ships and marine technology - Air-conditioning and ventilation of accommodation spaces - Design conditions and basis of calculations
ISO 7061 Shipbuilding - Aluminium shore gangways for seagoing vessels
ISO 6954 Mechanical vibration - Guidelines for the measurement, reporting and evaluation of vibration with regard to habitability on passenger and merchant ships
ISO 5489:2008 Ships and marine technology - Embarkation ladders
ISO 5488 Shipbuilding - Accommodation ladders
ISO 2923:1996/
 Cor 1:1997
Acoustics - Measurement of noise on board vessels
ISO 2923:1996 Acoustics - Measurement of noise on board vessels
ISO 17631:2002/
 Amd 1:2010
Requirements specific to high speed crafts
ISO 17631:2002/
 Amd 1:2010
Requirements specific to high speed crafts

Standarderna kan köpas från flera olika förlag.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!