Standarder för petroleumprodukter

Inom sjöfarten finns det olika standarder som reglerar konstruktion, tillverkning, montering, funktion, säkerhet och underhåll av diverse utrustning ombord på ett fartyg. Vissa standarder är obligatoriska medan andra är rekommendationer. Här finner du förteckningen över standarder för petroleumprodukter.

StandardNamn på standarden
SS-EN ISO 28460:2011   Petroleum- och naturgasindustrier - Installation och utrustning för flytande naturgas - Ship-to-shore gränssnitt och hamnverksamheten (ISO 28460:2010) 
SS-EN ISO 8754  Petroleumprodukter - Bestämning av svavelhalt - Energidispersiv röntgenflourescens spektrometri (ISO 8754:2003) 
ISO 8217:2012 Petroleum products -- Fuels (class F) -- Specifications of marine fuels
ISO 8217:2010/Cor 1:2011 Petroleum products - Fuels (class F) - Specifications of marine fuels
ISO 8217:2010   Petroleum products - Fuels (class F) - Specifications of marine fuels
ISO 8217:2012 Petroleum products -- Fuels (class F) -- Specifications of marine fuels (Tillägg)
ISO 8217:2010/Cor 1:2011 Petroleum products - Fuels (class F) - Specifications of marine fuels
ISO 13739:2010 Petroleum products - Procedures for transfer of bunkers to vessels
ISO 10239:2008 Small craft - Liquefied petroleum gas (LPG) systems

Standarderna kan köpas från flera olika förlag.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!