Standarder för motorer

Inom sjöfarten finns det olika standarder som reglerar konstruktion, tillverkning, montering, funktion, säkerhet och underhåll av diverse utrustning ombord på ett fartyg. Vissa standarder är obligatoriska medan andra är rekommendationer. Här finner du förteckningen över standarder för motorer.

StandardNamn på standarden
 SS-ISO 3046-1:2010 Förbränningsmotorer - Prestanda - Del 1: Effekt-, bensin-och smörjoljedeklarationer avseende förbrukning och provningsmetoder - Tilläggskrav för motorer för allmänna ändamål (ISO 3046-1:2002, IDT)
ISO 10088:2009  Small craft - Permanently installed fuel systems
ISO 10088:2013 Small craft -- Permanently installed fuel systems
ISO 11105 Small craft - Ventilation of petrol engine and/or petrol tank compartments
ISO 15550 Internal combustion engines - Determination and method for the measurement of engine power - General requirements

Standarderna kan köpas från flera olika förlag.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!