Standarder för livräddning

Inom sjöfarten finns det olika standarder som reglerar konstruktion, tillverkning, montering, funktion, säkerhet och underhåll av diverse utrustning ombord på ett fartyg. Vissa standarder är obligatoriska medan andra är rekommendationer. Här finner du förteckningen över standarder för livräddning.

StandardNamn på standarden
SS-EN ISO 12402-6:2006/A1:2010  Flytvästar - Räddningsvästar - Del 6: Flytvästar och flytplagg för speciella ändamål - Säkerhetskrav och provningsmetoder - Tillägg 1 (ISO 12402-6:2006/Amd 1:2010)
SS-EN ISO 12402-6:2006 Flytvästar - Räddningsvästar - Del 6: Flytvästar och flytplagg för speciella ändamål - Säkerhetskrav och provningsmetoder (ISO 12402:2006)
SS-EN ISO 12402-6:2006/A1:2010 Flytvästar - Räddningsvästar - Del 6: Flytvästar och flytplagg för speciella ändamål - Säkerhetskrav och provningsmetoder - Tillägg 1 (ISO 12402-6:2006/Amd 1:2010)

Standarderna kan köpas från flera olika förlag.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!