Standarder för brand

Inom sjöfarten finns det olika standarder som reglerar konstruktion, tillverkning, montering, funktion, säkerhet och underhåll av diverse utrustning ombord på ett fartyg. Vissa standarder är obligatoriska medan andra är rekommendationer. Här finner du förteckningen över standarder för brand.

StandardNamn på standarden
SS-EN 54-7/A2:2006    Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 7: Rökdetektorer av punkttyp som utnyttjar spritt ljus, transmitterat ljus eller jonisation
SS-EN 54-7     Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 7: Rökdetektorer av punkttyp som utnyttjar spritt ljus, transmitterat ljus eller jonisation
SS-EN 54-7/A2:2006  Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 7: Rökdetektorer av punkttyp som utnyttjar spritt ljus, transmitterat ljus eller jonisation 
SS-EN 3-7:2004+A1:2007      Brand och räddning - Handbrandsläckare - Del 7: Egenskaper, funktionskrav och provningsmetoder 
SS-EN 2/A1:2005  Brand och räddning - Klassificering av bränder 
SS-EN 12259-1+A1/A2:2004  Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem - Del 1: Sprinklerhuvuden 
SS-EN 12259-1+A1+A3:200 Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem - Del 1: Sprinklerhuvuden
SS-EN 12259-1+A1 Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem - Del 1: Sprinklerhuvuden
SS-EN 12259-1+A1/A2:2004    Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem - Del 1: Sprinklerhuvuden (Tillägg)
SS-EN 12259-1+A1+A3:2006     Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem - Del 1: Sprinklerhuvuden (Tillägg)
SS 3656  Brand och räddning - Handbrandsläckare - Underhåll och omladdning 
SS 3500 Brandmateriel - Strålrör
ISO 9094-1 Small craft - Fire protection - Part 1: Craft with a hull length of up to and including 15 m
ISO 1554 Ships and marine technology - Fire resistance of hose assemblies - Requirements for the test bench
ISO 15540    Ships and marine technology - Fire resistance of hose assemblies - Test methods
ISO 15371:2009 Ships and marine technology - Fire-extinguishing systems for protection of galley cooking equipment
ISO 15370:2010 Ships and marine technology - Low-location lighting (LLL) on passenger ships - Arrangement
ISO 7840:2004 Small craft - Fire-resistant fuel hoses
ISO 6309    Fire protection - Safety signs
ISO 7165:2009 Fire fighting - Portable fire extinguishers - Performance and construction
ISO 6182-1    Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 1: Requirements and test methods for sprinklers
ISO 1716:2010     Reaction to fire tests for products - Determination of the gross heat of combustion (calorific value)
ISO 17338:2009 Ships and marine technology - Drawings for fire protection - Indications of fire rating by divisions for ships and high-speed craft
ISO 7840:2013 Small craft -- Fire-resistant fuel hoses

Standarderna kan köpas från flera olika förlag.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!