Elektriska standarder

Inom sjöfarten finns det olika standarder som reglerar konstruktion, tillverkning, montering, funktion, säkerhet och underhåll av diverse utrustning ombord på ett fartyg. Vissa standarder är obligatoriska medan andra är rekommendationer. Här finner du förteckningen över elektriska standarder.

StandardNamn på standarden
SS-EN ISO 10133:2012    Båtar - Elektriska system - Klenspänningsinstallationer för likström (ISO 10133:2012)
SS-EN 61558-1 A 1 Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar och provning
SS-EN 61558-1 Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar och provning
SS-EN 61558-1 A 1 Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar och provning (Tillägg)
SS-EN 60092-507    Elinstallationer i fartyg - Del 507: Fritidsfartyg
SS-EN ISO 13297 Båtar - Elsystem - Växelströmsanläggningar (ISO 13297:2000)
SS-EN ISO 10133  Båtar - Elektriska system - Klenspänningsinstallationer för likström (ISO 10133:2000) 
ISO/IEC/IEEE 80005-1:2012  Cold ironing -- Part 1: High Voltage Shore Connection (HVSC) Systems -- General requirements 
IEC 61892-5  Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 5: Mobile units 
IEC 60533  Electrical and electronic installations in ships - Electromagnetic compatibility 
IEC 60092-506    Electrical installations in ships - Part 506: Special features - Ships carrying specific dangerous goods and materials hazardous only in bulk 
IEC 60092-504 Cor 1  Corrigendum 1 - Electrical installations in ships - Part 504: Special features - Control and instrumentation 
IEC 60092-504  Electrical installations in ships - Part 504: Special features - Control and instrumentation
IEC 60092-504 Cor 1    Corrigendum 1 - Electrical installations in ships - Part 504: Special features - Control and instrumentation 
IEC 60092-502  Electrical installations in ships - Part 502: Tankers - Special features 
IEC 60092-201  Electrical installations in ships - Part 201: System design - General 
IEC 60079-7  Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety ""e"" 
IEC 60079-6     Explosive atmospheres - Part 6: Equipment protection by oil immersion ""o""
IEC 60079-5 Explosive atmospheres - Part 5: Equipment protection by powder filling ""q""
IEC 60079-29-1 Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases
IEC 60079-20-1 Cor 1 Corrigendum 1 - Explosive atmospheres - Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification - Test methods and data
IEC 60079-20-1     Explosive atmospheres - Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification - Test methods and data
IEC 60079-20-1 Cor 1     Corrigendum 1 - Explosive atmospheres - Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification - Test methods and data
IEC 60079-2   Explosive atmospheres - Part 2: Equipment protection by pressurized enclosures ""p""
IEC 60079-19 Explosive atmospheres - Part 19: Equipment repair, overhaul and reclamation
IEC 60079-17 Explosive atmospheres - Part 17: Electrical installations inspection and maintenance
IEC 60079-14     Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 14: Electrical installations in hazardous areas (other than mines) 
IEC 60079-13  Explosive atmospheres - Part 13: Equipment protection by pressurized room ""p""
IEC 60079-11 Cor 1 Corrigendum 1 - Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i" 
IEC 60079-11     Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety ""i"" 
IEC 60079-10-2    Explosive atmospheres - Part 10-2: Classification of areas - Combustible dust atmospheres 
IEC 60079-10-1    Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres 
IEC 60079-1 Cor 1   Corrigendum 1 - Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures ""d""
IEC 60079-1 Cor 1    Corrigendum 1 - Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures "d"
IEC 60079-1 Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures ""d""
IEC 60079-0 Cor 1     Corrigendum 1 - Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
IEC 60079-0   Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
IEC 60079-0 Cor 1   Corrigendum 1 - Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
IEC/PAS 60092-510:2009      Electrical installations in ships - Special features - High Voltage Shore Connection Systems (HVSC-Systems) 
IEC 60079-11 Cor 1  Corrigendum 1 - Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety ""i"" 
IEC 60079-11  Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety ""i"" 
IEC 60079-11 Cor 1      Corrigendum 1 - Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety ""i"" 
IEC 60079-0 Cor 1   Corrigendum 1 - Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
IEC 60079-0    Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
IEC 60079-0 Cor 1    Corrigendum 1 - Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
SS-EN ISO 13297:2012  Båtar - Elsystem - Växelströmsanläggningar (ISO 13297:2012)

Standarderna kan köpas från flera olika förlag.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!