I den nya resolutionen anges att den vägningsutrustning som används vid vägning av en packad container (metod 1) ska vara kontrollerad och certifierad.

Reglering om vägningsutrustningar tillämpas redan i Sverige, med Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) som föreskrivande och tillsynsmyndighet. Se Swedacs webbplats för mer information.

Swedacs regelverk ska följas vid vägning av en packad container (metod 1). Vägningsutrustning kan vara automatisk eller icke-automatisk. Automatisk vägningsutrustning ska minst ha en noggrannhetsklass Y(b) och den icke-automatiska minst noggrannhetsklass IIII.