Resolutionen från IMO anger endast vägning som metod för verifiering av vikt (med undantag för ro-rofartyg på korta resor enligt SOLAS III/3). I guidelines MSC.1/Circ.1475 föreslås avsteg från vägning för originalförpackat gods med tillförlitlig viktsmärkning. Resolutionen lämnar inte utrymme för schablonvikter.

I regelarbetet ges olika möjligheter där vägning utgör en möjlighet. Andra möjligheter är att nyttja en databas som hålls uppdaterad och som omfattas av ett kvalitetssystem. Schablonvikter kommer inte att definieras som en av möjligheterna.