Tillsynsansvar utgår från lag och förordning. Lag och förordning som ligger till grund för Transportstyrelsens verksamhet ger idag inget bemyndigande gällande tillsyn av kravet på verifierad bruttovikt. Arbete med den frågan pågår.

Tillsynen av VGM kommer sannolikt att ske genom stickprovskontroller.