Som medlem i IMO är Sverige delaktigt i arbetet med det internationella regelverket som bl.a. berör säkerhet till sjöss. Ändringen som antagits av IMO, genom resolution MSC 380(94), handlar om verifiering av containervikt genom vägning och är en skärpning av befintlig regel. Sverige har som nation stöttat beslutet att införa denna skärpning och ansvarar nu för att införliva regeländringen i våra nationella föreskrifter. Transportstyrelsen ansvarar för införlivandet av regeln i den svenska föreskriften.