Föreskriftsarbetet beräknas vara klart i tid för de nya reglerna att börja gälla den 1 juli 2016. Transportstyrelsen har även inlett ett arbete med att kommunicera ut till berörda i transportkedjan angående regeländringen.