Transportstyrelsen har pågående föreskriftsarbete för att omhänderta regeländringen. Information om pågående föreskriftsarbeten, inklusive kontaktuppgifter, publiceras under Pågående regelarbete