Läs Transportstyrelsens dokument Information om verifiering av bruttovikt för en packad container.

Det finns även icke-bindande anvisningar i MSC.1/Circ.1475 som är en guideline utgiven av IMO.