E-tjänster för sjöfart

Transportstyrelsen ger dig möjlighet att själv utföra dina ärenden vid den tidpunkt som passar dig bäst. Vilka e-tjänster vi erbjuder inom sjöfart kan du se via denna sida.

Tekniskt underhåll

På söndag 21/1 mellan kl. 04:00-12:00 kommer det ske tekniskt underhåll av webbplatsen. Under den tiden kan det uppstå störningar i våra e-tjänster.

Sjöfartstjänster

E-tjänster inom sjöfart.

Behörighetsguiden - befattningskrav

Visar vilka behörigheter som ger rätt att tjänstgöra i en viss befattning samt andra krav som kan förekomma.

Gå till tjänsten behörighetsguiden - befattningskrav. Öppnas i nytt fönster.

Behörighetsguiden - behörighetsinformation

Besiktning - beställ

En beställning av besiktning ska skickas till Transportstyrelsen minst 14 dagar
före önskat besiktningstillfälle. Cirka en vecka före planerad besiktning får du
meddelande om vilken inspektör som kommer att utföra besiktningen.

Gå till tjänsten besiktning - beställ. Öppnas i nytt fönster.

Certifikatsguiden

Här kan du som redare/ägare till ett svenskt fartyg kontrollera vilka certifikat som utfärdas av Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning och som ska finnas ombord i ett fartyg.

Gå till tjänsten certifikatsguiden. Öppnas i nytt fönster.

Egenkontroll av fartyg - handbok

Denna handbok är avsedd för egenkontroll av fartyg som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för fartyg i nationell trafik, TSFS 2017:26.

Handboken är ett stöd i hur och vad du bör kontrollera vid egenkontroll av ditt fartyg. Omfattningen av kontrollen skiljer beroende på vad ditt fartyg används till, fartygets storlek och i vilka fartområden det används. Det finns möjlighet att hämta ut förslag på egenkontrollformulär för varje fartyg som omfattas av föreskriften i Transportstyrelsens e-tjänst EKAN.

Gå till tjänsten egenkontroll av fartyg - handbok. Öppnas i nytt fönster.

Egenkontroll av nationell sjöfart (EKAN)

E-tjänsten för egenkontroll av nationell sjöfart (EKAN) kan du använda när du rapporterar in dina uppgifter.

Du använder tjänsten till att:

  • inrapportera fartygsuppgifter
  • avrapportera den fortlöpande egenkontrollen
  • skriva ut intyg om fartygs sjövärdighet
  • få tillgång till ett formulär som användas som stöd när du ska genomföra din egenkontroll.

Inloggning sker med e-legitimation. Vissa användargrupper loggar in med uppgifter som skickas ut från Transportstyrelsen.

Om du upplever problem vid inloggning

Vi har kartlagt några scenarion där problem eventuellt kan uppstå vid inloggning med användarnamn och lösenord och gett förslag på lösningar. Läs mer om problem vid inloggning.

Logga in i tjänsten egenkontroll av nationell sjöfart (ekan). Öppnas i nytt fönster.

Fartygsregistret

I tjänsten finns information om samtliga fartyg som registrerats i Sverige. För att kunna söka i fartygsregistret måste du ha fått ett beslut om direktåtkomst. Transportstyrelsen beslutar om vem som får direktåtkomst till fartygsregistret. Därför måste du ansöka om direktåtkomst innan du kan få tillgång till e-tjänsten.

Läs om hur du ansöker om direktåtkomst.

Logga in i tjänsten fartygsregistret. Öppnas i nytt fönster.

Hamnkartan för fritidsbåtar

Denna e-tjänst innehåller en interaktiv karta där du kan se vilka hamnar i Svergie som har en serviceanläggning som kan hantera toalettavfall.

Du kan också lämna synpunkter, exempelvis om du upplever brister i en av hamnarnas serviceanläggningar.

Gå till tjänsten hamnkartan för fritidsbåtar. Öppnas i nytt fönster.

Lotspliktsguiden

Om ett fartyg är lotspliktigt måste befälhavaren anlita en lots. Med hjälp av Lotspliktsguiden kan du ta reda på om ett fartyg är lotspliktigt i olika farleder och områden i Sverige. Guiden omfattar samtliga svenska lotsleder.

sidorna om lotspliktsguiden hittar du information och hjälpmaterial för guiden.

Gå till tjänsten lotspliktsguiden. Öppnas i nytt fönster.

Mina sidor för sjömän (sjömanswebben)

På Mina sidor kan du bland annat hämta utdrag, registrera ansökningar om behörigheter och sjöfartsbok. Här kan du även se status på ditt ärende. Om du registrerar din e-postadress på Mina sidor kan du få en påminnelse när det är dags att förnya din behörighet.

Om du upplever problem vid inloggning

Vi har kartlagt några scenarion där problem eventuellt kan uppstå vid inloggning med användarnamn och lösenord och gett förslag på lösningar. Läs mer om problem vid inloggning.

Logga in i tjänsten mina sidor för sjömän (sjömanswebben). Öppnas i nytt fönster.

Olyckor och tillbud

I den här tjänsten kan du rapportera sjöolyckor och allvarliga tillbud
till sjöolyckor.

Logga in i tjänsten olyckor och tillbud. Öppnas i nytt fönster.

Rapportcentralen

Här hittar du statistik som baseras på data från Sjömansregistret. Datan hämtas ögonblickligen när vald rapport skapas och är därför mycket aktuell.

Innehållet i de rapporter som finns tillgängliga under rapportcentralen redogör bland annat för antal utfärdade certifikat, behörigheter och antal aktiva sjömän.

Fler rapporter där intresset från allmänheten kan vara stor är under uppbyggnad.

Gå till tjänsten rapportcentralen. Öppnas i nytt fönster.

Redarwebben

Transportstyrelsen erbjuder en kostnadsfri e-tjänst för rederier som på ett enkelt sätt vill mönstra på och mönstra av sina anställda. Läs mer om e-tjänsten eller logga in nedanför. 

Om du upplever problem vid inloggning

Vi har kartlagt några scenarion där problem eventuellt kan uppstå vid inloggning med användarnamn och lösenord och gett förslag på lösningar. Läs mer om problem vid inloggning.

Logga in i tjänsten redarwebben. Öppnas i nytt fönster.

Sjöläkarwebben

Sjöläkarwebben Manila är Transportstyrelsens verktyg för dig som är läkare och vill utfärda läkarintyg enligt Manilakonventionen digitalt.

Läs mer om tjänsten och hur du ansluter dig på sidorna för sjömansläkare.

Logga in i tjänsten sjöläkarwebben. Öppnas i nytt fönster.

Tillstånd för sjösäkerhetsanordning (SSA) - ansök om

Transportstyrelsens tillstånd indelas enligt följande kategorier:

  • Etableringstillstånd (nytt eller ändring av befintligt objekt).
  • Drifttillstånd (nytt eller befintligt objekt).
  • Tillstånd för indragning (avveckling av befintligt objekt).

Gå till tjänsten tillstånd för sjösäkerhetsanordning (ssa) - ansök om. Öppnas i nytt fönster.

Tillsynshandboken

Tillsynshandboken beskriver bland annat hur kontroller ska genomföras samt i vilken författning man kan hitta regelkraven. Tillsynsbokens indelning bygger på de mallar som används vid besiktning av fartyg.

Tillsynshandboken är inte tillämplig för fartyg i inlandssjöfart.

Gå till tjänsten tillsynshandboken. Öppnas i nytt fönster.

Uppgifter om ditt fartyg (SITS)

SITS (Sjö- och luftfartsavdelningens Inspektions- och Tillsynssystem) är en e-tjänst där du som är redare eller ägare till ett svenskt tillsynspliktigt fartyg kan se vilka uppgifter Transportstyrelsen registrerat om ditt fartyg.

Läs om hur du kan ansöka om att få inloggningsuppgifter till tjänsten på sidan Se uppgifter om ditt fartyg i SITS.

Logga in i tjänsten uppgifter om ditt fartyg (sits). Öppnas i nytt fönster.

Utbildarwebben

Transportstyrelsen tillhandahåller en gratis webbtjänst för utbildningsanordnare som utbildar både nya och befintliga sjömän. E-tjänsten används för att digitalt registerföra sjömännens utbildningar.

Logga in i tjänsten utbildarwebben. Öppnas i nytt fönster.
Till toppen