Tillbud och olyckor – statistik

Har finns statistik och analys som är hämtat bland annat från olycks- och tillbudsrapporter.

Varje år tar Transportstyrelsen emot ca 200-250 olycks- och tillbudsrapporter från yrkessjöfarten. Rapporterna kategoriseras och analyseras och är en viktig del av Transportstyrelsens sjösäkerhetsarbete.

Transportstyrelsens säkerhetsöversikt för sjöfart 2021

De inrapporterade händelserna används bland annat som underlag till Transportstyrelsens analysarbete, där trender i tillbuds- och olycksutvecklingen följs upp och åtgärder vidtas vid behov.

Informationen från rapporterna kan även ligga till grund för till exempel ett seminarium eller möte riktat till branschen och till Transportstyrelsens publikationer.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!