Nyhetsbrev

Vill du ha löpande information om arbetet med riskbaserad lotsplikt kan du anmäla dig till vår prenumerationstjänst. Då får du information via mejl när något nytt har publicerats. Kryssa i rutan ”Översyn av lotsplikt” under rubriken Sjöfart.

Nyhetsbrev 6, april 2019

 • Utredning inför ändrade föreskrifter.
 • Så kan det framtida riskbaserade lotsdispenssystemet se ut.

Nyhetsbrev 5, mars 2019

 • Arbetet med riskbaserad lotsplikt presenterades på Sjöfartsseminarium.
 • Arbetsgruppen utökas med deltagare från Svensk Sjöfart och lotskollektivet.
 • Ökad arbetstakt och tidsplan.

Nyhetsbrev 4, december 2018

 •  Riskbedömning av de första lotslederna klar.
 •  Referensgruppsmöte hölls i september.

 Nyhetsbrev 3, juni 2018

 • Riskbedömning av utvalda lotsleder.
 • Påbörjat föreskriftsarbete.
 • Referensgruppsmöte i september. 

Nyhetsbrev 2, oktober 2017

 • Arbetsgruppen på besök i Norge.
 • Referensgruppsmöte hölls i Norrköping i september.
 • Expertgruppens roll och metod.

Nyhetsbrev 1, våren 2017 

 • Utredning av farleders beskaffenhet på gång.
 • Referensgruppsmöte efter sommaren.
 • Expertgrupp tillsätts.
 • Tidsplan.
0
Till toppen