Arbetsgrupp

Kontaktuppgifter till medarbetare i arbetsgruppen för riskbaserad lotsplikt.

Siv Thorsköld, leder arbetet med riskbaserad lotsplikt, handläggare sjötrafik, Transportstyrelsen - (Föräldraledig 2018)
siv.thorskold@transportstyrelsen.se, tel: 010-495 37 29

Carl-Göran Rosén, handläggare sjötrafik, Transportstyrelsen
carl-goran.rosen@transportstyrelsen.se, tel: 010-495 33 35

Joakim Milton, handläggare lotsdispens och sjötrafik, Transportstyrelsen
joakim.milton@transportstyrelsen.se, tel: 010-495 56 15

Monica Sundklev, handläggare sjötrafik, Transportstyrelsen
monica.sundklev@transportstyrelsen.se, tel: 010-495 33 36

Linda Eliasson, analytiker, Transportstyrelsen
linda.eliasson@transportstyrelsen.se, tel: 010-495 59 79

Henrik Ramstedt, sakkunnig miljö, Transportstyrelsen
henrik.ramstedt@transportstyrelsen.se, tel: 010-495 32 51

Lennart Forsström, affärsområdeschef lotsning, Sjöfartsverket
lennart.forsstrom@sjofartsverket.se, tel: 010-478 48 67

Jimmy Rosander, processledare affärsområde lotsning, Sjöfartsverket
jimmy.rosander@sjofartsverket.se, tel: 010-478 48 25

Johan Wahlström, nautisk handläggare infrastruktur, Sjöfartsverket johan.wahlstrom@sjofartsverket.se, tel: 010-478 56 43

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!