Översyn av lotsplikt

Under 2017 påbörjade Transportstyrelsen en översyn av lotsplikten i Sverige. Arbetet ska leda till mer moderna och enhetliga regler för fartyg genom att göra lotsplikten riskbaserad.

I arbetet ska dagens lotsplikt utvärderas och utformning av kraven på lots i framtiden ska ses över. På den här sidan lägger vi löpande upp information om arbetet och olika ställningstaganden i frågan. 

Vi arbetar i en öppen process där vi gärna vill ha in synpunkter utifrån. Förutom arbetsgruppen har vi tillsatt en referensgrupp bestående av företrädare för sjöfartsbranschen och berörda myndigheter samt en expertgrupp med personer med lokalkännedom om de olika lotslederna.

Denna sida är tänkt som en ytterligare kanal gentemot allmänhet och andra intressenter för att få insyn i arbetet och kunna påverka. Informationen som läggs upp på sidan kan även med fördel användas av organisationerna i referensgruppen för att sprida information om arbetet till sina medlemmar.

Kontakta arbetsgruppen med dina frågor eller åsikter

Vill du prenumerera på information?

Vill du ha löpande information om arbetet kan du anmäla dig till Transportstyrelsens prenumerationstjänst. Kryssa i rutan ”Översyn av lotsplikt” under rubriken sjöfart.

Mycket välkommen att ta del av arbetet och påverka!