Sjövägmärken

Sjövägmärken är märken till ledning för sjötrafiken. Hur dessa ser ut och ska användas regleras i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2007:19) om sjövägmärken. Det har tidigare funnits rekommendationer angående utformning av sjövägmärken publicerade i Sjötrafikföreskrifter med mera men från och med 12 november 2007 finns alltså en författning för sjövägmärken.