Begränsningar i Södertälje kanal

Maximala mått för fartyg och bogserbåtsekipage i Södertälje kanal regleras av bestämmelser i Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1993:28) med trafikföreskrifter för Södertälje kanal och Trollhätte kanal.

Maximala mått för pråmar och bogsersläp

Pråmar  
Längd 60,00 meter
Bredd 10,00 meter
Djupgående*  3,00 meter
Timmer eller annat bogsersläp  
Längd** 90,00 meter
Bredd 10,00 meter
Djupgående*   3,00 meter

* Vid referensytan för slussen (se SJÖFS 1993:28).
** Från det bogserande fartygets akter till släpets slut.

För passage med pråm eller bogsersläp med större mått ska dispens sökas hos Transportstyrelsen. En ansökan ska ha inkommit till Transportstyrelsen senast 5 arbetsdagar innan planerad passage.

I enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter 2 kap 7 § tar Transportstyrelsen ut avgift för nedlagt arbete för utförande av tillfälliga tillstånd och dispenser.

Ansökan om dispens ska skickas till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping

E-post: sjofart@transportstyrelsen.se

Sjöfartsverket är förvaltare av Södertälje kanal och sluss.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!