Maskinbefäl klass VIII inre fart

Rättigheter i inre fart.

Behörigheten maskinbefäl klass VIII inre fart medför rätt att tjänstgöra som förste fartygsingenjör på svenska handelsfartyg i inre fart med en maskinstyrka om högst 3000 kW samt obegränsad rätt som fartygsingenjör i inre fart. Behörigheten kan även vara aktuell för den som ska ha ansvar för maskinens skötsel och handhavande på fartyg utan särskild maskinbemanning i inre fart.

Krav för att få behörigheten

Sökanden ska ha fullgjort godkänd utbildning till maskinbefälsexamen klass VIII, och

  1. ha fullgjort minst 6 månaders maskinrumstjänstgöring, eller
  2. ha fullgjort minst 12 månaders tjänstgöring på fartyg med minst 400 kW maskinstyrka utan särskild maskinrumsbemanning och då deltagit i maski­nens skötsel och handhavande.

Vid ansökan om behörighet för första gången får din maskinbefälsexamen klass VIII inte vara äldre än fem år.

Krav för att förnya behörigheten

Grundregeln är att förnyad behörighet kan utfärdas för den som tjänstgjort som maskinbefäl i minst 180 dagar (faktisk tid ombord) under senaste femårsperioden. Tjänstgöringen ska vara fullgjord efter den senaste utfärdade behörigheten och fullgjorts på fartyg i yrkesmässig trafik med en maskinstyrka om minst 75 kW i inre fart.

Om tjänstgöringen har inneburit ett biträde med maskinens skötsel och handhavande, ska tjänstgöringen för att få tillgodoräknas ha fullgjorts på fartyg utan särskild maskinrumsbemanning och styrkas med tjänstgöringsintyg.

Läkarintyg

Vid ansökan om behörighet för första gången eller vid förnyelse krävs ett läkarintyg som styrker att de föreskrivna kraven på syn och hörsel är uppfyllda, intyget får inte vara äldre än två år.

Utbyte utan ny giltighetstid  (konvertering)

Rätt till tjänstgöring för behörigheten har inte förändrats.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!