Att erhålla behörighetsbevis eller certifikat i enlighet med STCW-Manila

Fram till 31 december 2016 pågick en "utbytesfas" av behörigheter och certifikat. Efter detta datum måste alla behörighetsbevis och certifikat uppfylla kraven enligt STCW-Manila för att en sjöman ska få tjänstgöra.

Beroende på befattning behöver sjömannen vissa behörighetsbevis eller certifikat för att få tjänstgöra. Efter 31 december 2016 ska dessa vara utfärdade i enlighet med STCW Manila. "Utbytesfasen" pågick från den 1 januari 2012 och avslutades den 31 december 2016.

Läs mer om behörigheter, specialbehörigheter och certifikat på Behörighetsguiden.

Nytt utseende på behörighetsbevis och certifikat

Behörighetsbevis och certifikat som är utfärdade av Transportstyrelsen i enlighet med STCW Manila är utfärdade på blått papper.

De behörigheter och certifikat som utfärdats i enlighet med tidigare regler är utfärdade på gult papper.

Papprets färg gör det enklare att se om din behörighet eller ditt certifikat är utfärdat enligt STCW-Manila, eller enligt STCW-95. De nya behörighetsbevisen och certifikaten har dessutom en högre inbyggd säkerhet än de tidigare.

Att skicka in ansökan till Transportstyrelsen

Du hittar svaren på de vanligaste frågorna angående ansökningar på sidan frågor och svar för sjömän ansökan.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!