Produktvarning och återkallande av nödsändare av märket GME EPIRB

2014-07-31

Transportstyrelsen har blivit informerad om att nödradiosändare av märket GME EPIRB är behäftade med ett allvarligt fel och kanske inte fungerar i en nödsituation.

De modeller av GME EPRIB som produktvarningen och återkallelsen gäller är GME MT400, MT401 och MT403 EPIRB med serienummer mellan 50101000 och 80250722. Om du har en sådan produkt kontakta tillverkaren GME på recall@gme.net.au eller återförsäljare.

För mer information se säkerhetsvarning Irlands produktvarning och återkallelse av GME EPRIB 

Till toppen