Förfalskade handbrandsläckare finns på marknaden.

2013-03-26

United States Coast Guard har utfärdat en Marine Safety Alert om förfalskade handbrandsläckare av typ Amerex Corporation och Buckeye Fire Equipment vars kapacitet att släcka bränder inte är utprovad.

Behållarna är inte godkända och manometrarna kan visa fel värden eller inte fungera alls. De kan också vara fyllda med ett pulver som inte har brandsläckningsegenskaper.

Marine Safety Alert från US Coast Guard.

Till toppen