Rapporter

Vissa allvarliga eller principiellt intressanta sjöolyckor utmynnar i haverirapporter som utformas enligt internationell praxis. En sådan utredning har som mål att utröna vad som har hänt, varför olyckan hände, förhindra att olyckan händer igen och, om den ändå inträffar, att konsekvenserna blir så små som möjligt.

En rapport inleds med en sammanfattning som följs av faktaredovisning, skadebeskrivning och händelseförlopp. Materialet bedöms och resulterar i en analysdel. Därefter följer orsaker och faktorer, rekommendationer och eventuella observationer.

Sedan 17 juni 2011 genomförs haveriutredningar för civil sjöfart enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor och förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor enbart av Statens haverikommission (SHK).

Publicerade haveriutredningar finns på SHKs webbplats.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!