Sjömannens rätt att lämna klagomål

En sjöman som har några klagomål angående anställning eller levnadsförhållanden ombord på fartyget har rätt att lämna klagomål.

Sjöfararen ska ha rätt att lämna klagomål som rör anställning och levnadsförhållande ombord på fartyget. En beskrivning av tillvägagångssättet över hur man lämnar klagomål ombord ska delges sjömannen vid påmönstring.

Principen är att klagomål ska lösas så nära källan som möjligt. Sjömannen har alltid rätt att vända sig både till sin flaggstat och till en hamnstat om klagomålet inte omhändertas på ett tillfredsställande sätt. I Sverige lämnas klagomål till Transportstyrelsens jour på telefon 0771-52 00 52.

Transportstyrelsen har tagit fram ett förslag på hur en sådan beskrivning kan se ut.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!