Kapitel 4 – Arbetsmiljöskydd, medicinsk vård, välfärd och socialt skydd

Kapitel 4 i Sjöarbetskonventionen (MLC) behandlar sjömannens rätt till sjukvård ombord och i land, vilket innefattar även akut tandvård. Redarens ansvar för sjömannen i händelse av sjukdom mm. Det ska finnas tillgång till välfärd i land såsom sjömansservice. Klicka på frågan för att se svaret.

Ja, sjöarbetskonventionen och svensk lag reglerar detta.

Arbetsmiljön är reglerad i lag. Ansvaret för en god arbetsmiljö ligger hos de ombordanställda och rederiet. Att arbetsmiljöarbetet fungerar ombord kontrolleras av Transportstyrelsen som är tillsynsmyndighet på svenskflaggade fartyg. Läs mer om Arbetsmiljö.

Nej, Transportstyrelsen ställer inga krav på hur denna säkerhets ställs. Säkerhet kan bland annat ställas genom försäkringar.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!