Kapitel 2 – Anställningsförhållanden

Kapitel 2 i Sjöarbetskonventionen (MLC) beskriver sjömannens anställningsförhållanden, avtal och villkor.

Frågor och svar

Ett skriftligt avtal mellan en redare och en sjöman. Om sjömannen är förmedlad via en förmedling ska avtalet ändå vara underskrivet av redaren som är den som har arbetsgivaransvar.

Anställningsavtalet ska minst innehålla de delar som regleras i Standard A2.1 sjöarbetskonventionen. Delar av ett anställningsavtal kan regleras genom kollektivavtal. Om så är fallet ska det finns en hänvisning till gällande kollektivavtal i anställningsavtalet. Anställningsavtal och gällande kollektivavtal ska finnas ombord. Anställningsavtalets innehåll ska även finnas tillgängligt på engelska.

Alla som har en funktion ombord ska ha ett anställningsavtal.

Lönenivån regleras inte i sjöarbetskonventionen.

Lönenivån regleras inte i sjöarbetskonventionen.

Ja. Bestämmelser om detta finns i Sjömanslagen (1973:282).

Du ska ha lön minst månadsvis samt en löneavräkning i din hand.

Arbetstiden regleras enligt lagen (1998:958) om vilotid för sjömän. Enligt den finns två beräkningsperioder när det gäller vilotid:

  • Under varje 24-timmarsperiod får vilotiden inte understiga 10 timmar. Vilotiden kan delas upp i högst två perioder men en av perioderna får inte vara kortare än 6 timmar.
  • Under varje 7-dagarsperiod får vilotiden inte understiga 77 timmar. Tiden mellan två viloperioder får inte vara längre än 14 timmar.

Notera att det kan finnas andra regler i gällande kollektivavtal.

Arbetstiden ska föras i en arbetstidsjournal. Journalen ska godkännas av arbetsgivaren och sjömannen och ska förvaras ombord.

Ledighet ska regleras i anställningsavtalet (semester etc.) Kortare landpermissioner ska medges i mån av möjlighet.

Principen är att rederiet står för kostnaderna fram till bostaden. Observera att vissa kollektivavtal gör avsteg från denna princip ex. färjeavtalet, (baseport).

Ja, bestämmelse om detta finns i sjömanslagen (1973:282).

Ett fartyg bemannas enligt ett beslut från flaggstaten. I Sverige är det Transportstyrelsen som fattar beslut om säkerhetsbesättningsbeslut. Mer information om bemanning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!