Utsläppsminskningsmetoder

Tekniker för att minska utsläpp av NOx är till exempel selektiv katalytisk avgasrening (SCR) och återföring av avgaser (EGR).

Sjöfartsverket ansvarar för reducerad farledsavgift och miljörabatterade fartyg, se under "Miljörabatterade fartyg".

Kontaktperson: Caroline Petrini
E-post: caroline.petrini@transportstyrelsen.se