DGD - Dangerous Goods Declaration

En deklaration om det farliga godset ska medfölja farligt godstransporten.

Uppgifter som måste finnas med vid transporten finns i IMDG-koden i avsnitt 5.4.1.

Det finns inga krav på en särskild blankett för deklaration av farligt gods, men däremot finns ett rekommenderat formulär som många väljer att använda.

Om det är en internationell sjötransport ska uppgifterna i deklarationen vara på engelska. Sker transporten nationellt, inom Sverige, får den vara på svenska.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!