Undantag från obligatorisk avfallsavlämning

Fartyg i reguljär linjetrafik med tillräcklig kapacitet för att lagra allt avfall ombord och som kan visa att de har ett särskilt avtal med avfallsmottagare kan ansöka till Transportstyrelsen om undantag från den obligatoriska ilandlämningen.

Transportstyrelsen kan godkänna sådana undantag vad gäller ilandlämningen i svenska hamnar. Undantagna fartyg erhåller intyg att visas upp i hamnar och vid hamnstatskontroller liksom berörda svenska hamnar medges tillstånd att inte fakturera fartygen den generella avfallsavgiften.

Ansökan ska göras på blanketten "Ansökan om undantag från obligatorisk avlämning av avfall från fartyg i reguljär linjetrafik" som skickas till Transportstyrelsen tillsammans med kopia på avtal med godkänt avfallshanteringsföretag, en seglingslista samt bevis på att fartyget har tillräcklig lagringskapacitet ombord.

Behandling av ansökan debiteras en löpande avgift för förrättning enligt Transportstyrelsens avgiftsföreskrift, se aktuell avgift. En ansökan med korrekta bilagor tar i genomsnitt två timmar att hantera.

Ansökan om undantag från obligatorisk avfallsavlämning skickas till: sjofart@transportstyrelsen.se

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!