FAQ vattenskoter, förarbevis, utbildning

Den här sommaren krävs inget förarbevis för vattenskoter. Kravet träder i kraft 1 maj 2022. Men det kommer att vara möjligt att gå utbildningen för att ta förarbevis redan den här sommaren med start 1 juli. Det är till och med att rekommendera om man vill ha sitt förarbevis redo när kravet börjar gälla. Det är kort om tid både för utbildare och förare. 

För att få köra vattenskoter krävs att man har fyllt 15 år. Detsamma föreslås för att få genomgå en utbildning för förarbevis för vattenskoter.

Ja, under en begränsad period efter utbildningen kommer det vara möjligt att köra utan att man har tagit ut sitt förarbevis för vattenskoter. Detta under förutsättning att man kan uppvisa ett godkänt kursintyg.

Ja. Dock finns det några undantag.

Förutsatt att kraven träder i kraft kommer dessa verksamheter att undantas:

  • Inom statlig myndighets verksamhet, exempelvis Polis, Kustbevakning och Försvarsmakten.
  • Den som deltar i godkänd utbildning

Den som tränar för att tävla, tävlar eller deltar i uppvisning med vattenskoter som ett medlemsförbund i Riksidrottsförbundet ansvarar för.

Nej, några sådana möjligheter till undantag finns inte.

Transportstyrelsen kan enbart medge undantag från ålderskrav vid tränings-och tävlingsverksamhet som ett medlemsförbund i Riksidrottsförbundet ansvarar för.

Det kommer vara möjligt att ansöka om ett förarbevis för vattenskoter via en e-tjänst i god tid innan 1 maj 2022.

Ja, för de med viss tidigare nautiska kompetensbevis utfärdade före 1 maj 2022 kommer det att finnas övergångsregler.

Tidigare nautiska kompetensbevis innebär förarintyg för fritidsbåt, manöverintyg för högfartsbåt eller kustskepparintyg utfärdat av Nämnden för båtlivsutbildning, alternativt utbildning till fartygsbefäl klass VIII eller högre.

Den som innehar någon av dessa intyg kan framföra en vattenskoter utan ett förarbevis till och med 30 april 2023. Fram till dess kan också personer som innehar dessa utbildningsintyg ansöka om ett förarbevis för vattenskoter hos Transportstyrelsen utan att gå någon ytterligare utbildning.

Förarbevis för vattenskoter kan enbart utfärdas mot utbildningar som utfärdats av Nämnden för båtlivsutbildning. Kontakta Nämnden för båtlivsutbildning för eventuell möjlighet till validering. Om de kan validera din utbildning och sedan utfärda ett förarintyg för fritidsbåt, ett manöverintyg för högfartsbåt eller ett kustskepparintyg till dig så kan detta användas vid ansökan. Utbildningen ska även vara genomförd  innan 1 maj 2022.

Utbildningar genomförda innan 1 maj 2022 som kan användas enligt övergångsbestämmelsen är sjökaptensexamen, utbildning för fartygsbefäl klass V,  utbildning för fartygsbefäl klass VII, fartygsbefälsexamen klass VIII, styrman A, styrman B, skeppare A och skepparexamen.

Det kommer att finnas godkända utbildningar som tidigast från 1 juli 2021.

Den som hyr eller lånar ut en vattenskoter behöver kontrollera att den som ska köra vattenskotern är behörig.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!