Båtlivsundersökningen

Båtlivsundersökningen är en undersökning om svenska fritidsbåtar och hur de används. Undersökningen bygger på intervjuer med båtägare och de som är berörda av fritidsbåtlivet. I begreppet fritidsbåtar har alla båttyper, från kajaker och roddbåtar till ruffade segel- och motorbåtar, tagits med.

Undersökningen genomförs på uppdrag av Transportstyrelsen, i samarbete med en rad organisationer och myndigheter. Undersökningen ska ge en bild av hur det svenska båtlivet ser ut idag, men jämförelser görs även med 2010 och 2004 års undersökningar.

Lite siffror från båtlivsundersökningen:

  • I 14 % av de svenska hushållen finns det minst en fritidsbåt.
  • 92 % av dessa är i sjödugligt skick, 6,9 % är reparationsobjekt och 1 % är vrak.
  • Det finns cirka 756 000 båtar i sjödugligt skick.
  • Hälften av de 765 000 är småbåtar, såsom jollar, ekor och roddbåtar. En tredjedel av båtarna är dagtursbåtar, huvudsakligen små motorbåtar och var tionde en ruffad motorbåt avsedd för övernattning.

Läs hela Båtlivsundersökningen 2015.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!