Hoppet iland

Ett kritiskt moment när man är ute i sin fritidsbåt är när man ska lägga till, antingen vid en brygga eller vid en klippa i en naturhamn. Många personer skadas varje år när man hoppar iland.

Hoppet mellan båt och land kan innebära en risk. Totalt inträffar 10-20 procent av alla fritidsbåtsrelaterade dödsolyckor i hamn. Statistiken visar också att mindre än 10 procent av de som omkommer i fritidsbåtsolyckor är kvinnor. Men av de som skadas står kvinnorna för ungefär 50 procent. En stor andel av dessa skador uppkommer då man ska hoppa iland för att ta emot båten då man lägger till.

Transportstyrelsen har tillsammans med övriga medlemmar i Sjösäkerhetsrådet tagit fram ett förslag på hur en säker hamn kan utformas.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!