Klivet i land

Ett kritiskt moment när man är ute i sin fritidsbåt är när man ska lägga till, antingen vid en brygga eller vid en klippa i en naturhamn. Många personer skadas varje år när man hoppar i land. Man ska kliva i land - inte hoppa.

Hoppet mellan båt och land kan innebära en risk. Totalt inträffar 10-20 procent av alla fritidsbåtsrelaterade dödsolyckor i hamn. Statistiken visar också att mindre än 10 procent av de som omkommer i fritidsbåtsolyckor är kvinnor. Men av de som skadas står kvinnorna för ungefär 50 procent. En stor andel av dessa skador uppkommer då man ska hoppa i land för att ta emot båten då man lägger till. 

Transportstyrelsen har tillsammans med övriga medlemmar i Sjösäkerhetsrådet tagit fram ett förslag på hur en säker hamn kan utformas.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!