Alkohol ökar riskerna på sjön

I genomsnitt har ungefär 6 av 10 som omkommer i fritidsbåtsolyckor alkohol i kroppen. Preliminära siffror för 2015 visar att av de 30 som omkom i fritidsbåtsrelaterade olyckor hade 17 alkohol i blodet enligt rättskemisk analys.

Promillehalten påverkar flera funktioner hos människan. Några exempel är mörkerseende, balans, reaktionstid och koncentration. Faller man i vattnet försämras överlevnadstiden.

Alkolholbestämmelserna till sjöss har skärpts allt mer under senare decennier. Den senaste skärpningen infördes 2010.

Sjöfylleri är ett brott mot Sjölagen. Den fasta gränsen för sjöfylleri är 0,2 promille. Regeln gäller alla fartyg som kan framföras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter. Både den som framför fartyget och personer ombord, med uppgifter som har stor betydelse för fartygets säkra framförande, omfattas av reglerna.

Den som har 1 promille alkohol i blodet eller mer döms i normalfallet för grovt sjöfylleri.

Kustbevakningen och Polisen får göra slumpmässiga nykterhetskontroller till sjöss för att kontrollera nykterheten i svenska vatten.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!