Högsäsongsmätning

Varje sommar genomförs en fältstudie genom observationer vid farleder med mycket fritidsbåtstrafik.

Vid högsäsongsmätningen registreras båttyp, antal personer ombord, flytvästanvändande, räddningsstege med mera. Syftet är att kunna se trender inom båtlivet och mäta de förändringar som sker.

Årets högsäsongsmätning genomfördes den 16 juli på åtta platser runt kusten samt vid en stor insjö.

Årets mätning visade att 66-68 % av  båtarna befann sig i hamn i  de två fritidsbåtshamnar där den siffran mättes.

Skillnader mellan år 2015 och år 2016

 20152016
Antal analyserade båtar 1 699 1 026
Antal personer ombord på båtarna  4 923  2 678
Antal personer ombord som använde någon typ
av flythjälpmedel
 2 437  1 509
Antal personer ombord som använde någon typ
av flythjälpmedel (i procent)
 50 %  56 %
 Män med flytväst  43 %  54 %
 Kvinnor med flytväst  50 %  56 %
 Äldre kvinnor  43 %  56 %
 Äldre män  37 %  46 %

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!