Ett säkert båtliv

Varje år färdas minst 1,5 miljoner personer i vuxen ålder i fritidsbåtar runt om i Sverige. Det kan vara allt ifrån korta turer med kanot till längre turer med övernattning. Oavsett var och när du är ute i en fritidsbåt finns det två saker som alltid bör vara på; flytväst och vattentätt mobilfodral. Skulle olyckan vara framme och du hamnar i vattnet, ökar chanserna till räddning avsevärt med hjälp av den enkla utrustningen.

Det finns flera sätt att i förväg bygga upp säkerheten och förhindra att olyckor inträffar.

Några viktiga saker att tänka på för att öka säkerheten ombord är:

Besättningen bör vara sammansatt så att båten kan navigeras, hanteras och man till exempel kan rädda en person som fallit i vattnet även utan insats från den mest erfarna personen. När en händelse kan utvecklas till en olycka och när en olycka redan inträffat och de drabbade själva kan larma, har sjöräddningen/räddningstjänsten nästan alltid möjlighet att rädda de nödställda.

Med rätt säkerhetsutrustning minskar olycksrisken

Nöd- och livräddningsutrustningen kan rädda liv när olyckan är ett faktum, men den förebygger inga olyckor. Båtar som används efter rådande förutsättningar och som är i gott skick medverkar också till att minska risken för en olycka.

Läs mer om...

Många händelser som hade kunnat utvecklas till allvarliga olyckor har avlöpt lyckligt genom rätt agerande från besättningen och att man förebyggt med underhåll och utrustning.

För säker navigation krävs färska sjökort eller uppdaterad navigator.

För att öka säkerheten kan det också vara bra att komplettera eller friska upp de egna kunskaperna med någon form av utbildning. Information om det hittar du hos Nämnden för båtlivsutbildning. Utbildningen behöver dock kompletteras med praktisk erfarenhet innan man uppnår en god säkerhet. 

Barnens livräddningsskola

För målgruppen barn upp till årskurs 5 drivs Barnens livräddningsskola som Transportstyrelsen har en del i.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!