Kallt vatten

På våra breddgrader är allt vatten kallt vatten, även på sommaren. Det största hotet när man ramlar överbord är den snabba nedkylningen. För dig som vistas på sjön tidig vår och sen höst är det särskilt viktigt att känna till hur kroppen reagerar.

När en person befinner sig i kallt vatten är den första fysiologiska reflexen är att man hyperventilerar. Då kan man råka andas in vatten och det kan bli svårt att parera vågor eller dyka för att ta sig ur en upp- och nedvänd båt. Liksom vinden sänker temperaturen i luften, gör rörligt vatten att avledningen av värme från kroppen går snabbt. Därför ska man undvika att simma, annat än för att ta sig fram till något som flyter.

Nedkylning medför försämrad blodtillförsel till hjärnan, vilket skapar en mental avtrubbning. Man blir passiv, desorienterad och irrationell. Om du är ensam ombord, ska du se till att du vidtar alla tänkbara åtgärder för att snabbt kunna ta dig upp i båten igen.

Så här tar du hand om en nedkyld person

Om du själv plötsligt befinner dig i rollen som räddare i ett nödläge, är det viktigt att veta hur du ska ta hand om en person som är nedkyld. En människa som har frossa och skakar har fortfarande en aktiv förmåga att värma upp inifrån. Ta in personen i skydd, ge torra kläder eller en filt. Men var lite försiktig med alltför snabb uppvärmning; i en varm dusch kan blodtrycket plötsligt sjunka och personen svimmar.
  
Hypotermi inträffar då kroppstemperaturen går under 35 grader. Det finns risk för hjärtfunktionsstörningar. Här handlar det inte om uppvärmning, utan om att avbryta nedkylningen. En människa med hypotermi är trött och förvirrad, har svårt att koordinera rörelser, är okänslig med minskad talförmåga och desorientering. Om du ser dessa symptom ska du ovillkorligen se till att personen kommer till sjukhus. I väntan på medicinsk vård ser du till att avbryta nedkylningen genom att ta in personen i skydd, svep in kroppen i filtar, presenningar eller en plastsäck och se till att vederbörande ligger horisontellt, gärna i framstupa sidoläge.
 
Med en kroppstemperatur under 30 grader inträffar medvetslöshet, muskelstelhet, förstorade pupiller och en mycket långsam hjärtfrekvens. För en lekman är det lätt att uppfatta personen som död. Även om den du drar upp ur vattnet inte andas finns en chans att rädda liv genom hjärt- och lungräddning. Den som drunknat i kallt vatten kan ofta återupplivas, eftersom hjärnan klarar syrebristen bättre i kyla. Men då måste du fortsätta med hjärtmassage och konstgjord andning ända tills medicinsk personal tar över.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!