Saknade bevis, intyg och certifikat

Saknar du ditt förarintyg, intygsbok, radiocertifikat eller skepparexamen?

Förarintyg

Förarintyg för åren 1961 till september 1985 finns hos Transportstyrelsen.
E-post: sjofart@transportstyrelsen.se

När du begär förarintyg, uppge

  • år
  • vem som utfärdat intyget (förhörsförrättaren, inte läraren).
  • stad
  • personnummer
  • namn (glöm inte att meddela om efternamnet är bytt
  • adress idag
  • telefon eller mobilnummer.

Förarintyg från och med oktober 1985 får du från Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, e-post info@batlivsutbildning.se, tel 08-663 79 93.

Intygsboken

Utfärdas av Nämnden för Båtlivsutbildning. Intygsboken behövs bland annat för att få hyra båt utomlands.

Radiocertifikat

Ta kontakt med Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, e-post info@batlivsutbildning.se, tel 08-663 79 93.

Skepparexamen

Om du förlorat din skepparexamen, kontakta berört landsarkiv eller Nämnden för båtlivsutbildning.