Lagar och regler

Lag, förordning, föreskrift

Lag

Beteckning på författningar som beslutas av riksdagen. Lagar kungörs som regel i Svensk författningssamling (SFS). Du finner alla lagar på riksdagens webbplats.

Förordning

Beteckning på författning som beslutas av regeringen. Även förordningar kungörs i Svensk författningssamling och finns också på riksdagens webbplats.

Föreskrifter

Beteckning på författningar som beslutas av myndigheter. För att en myndighet ska ha rätt att meddela föreskrifter krävs att myndigheten fått bemyndigande av regeringen. Denna behörighet att meddela föreskrifter framgår således av en förordning.

Transportstyrelsens föreskrifter ges ut i TSFS, sök i Transportstyrelsens författningssamling för sjöfart.

Internationella regler

Huvudregeln är att internationellt framtagna regler blir bindande för en enskild först när de införlivats i svensk rätt. Införlivandet sker genom lag, förordning och/eller föreskrift. EG-förordningar har dock så kallad direkt effekt; de gäller direkt utan något nationellt införlivande. En EG-förordning har samma status som en lag.

Lagar och regler som rör fritidsbåtar

Endast mindre delar av lag, förordning och föreskrifter på sjöfartsområdet är tillämpbara på fritidsbåtar. Här har vi sammanfattat de viktigaste av allmän karaktär.

Observera att hårdare regler i många avseenden gäller om en båt används yrkesmässigt.

Marknadstillträde för fritidsbåtar

De lagar och regler som sätter EG:s regelverk i kraft för marknadstillträde för fritidsbåtar samt myndigheters åtgärder i sammanhanget beskrivs på sidorna om CE-märkning. Detta regelverk omfattar även vattenskotrar, båtmotorer och vissa komponenter för montage på båtar.

Fritidsbåtshamnar och toalettavfall från fritidsbåtar

Vad som gäller för fritidsbåtshamnar och toalettavfall från fritidsbåtar gäller regler som beskrivs på sidorna om båtliv och miljö.

Fritidsbåtshamnar har skyldighet att ta emot det avfall, bl a toalettavfall som behöver lämnas av de båtar som normalt kommer till hamnen. Förbudet mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar träder i kraft till sommaren 2015.

Flythjälpmedel och flytvästar för fritidsbåtsbruk ska uppfylla regler enligt ett EG-direktiv. Regler för dessa är utgivna av Konsumentverket.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!