Kompetenskrav för större fritidsfartyg

Här finns information om vilka krav som ställs på dig som framför ett större fritidsfartyg.

Den som framför ett fritidsfartyg, med en längd om 12 meter eller mer och en bredd om 4 meter eller mer, ska som lägst inneha Kustskepparintyg. Läs mer om Kustskepparintyg på Nämnden för båtlivsutbildnings webbplats.

Observera att de nya definitioner av skepp och båt som trädde i kraft februari 2018 inte har inneburet någon ändring av längd och breddmåtten för detta kompetenskrav.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!