Båtväder och navigationsvarningar

Här finns information och länkar samlade för dig som vill ha aktuell information om väder via olika informationskanaler.

Det är viktigt att studera och bedöma väderläget till sjöss noggrant både vid färdplaneringen och under färdens gång och tänk på att göra det fortlöpande – plötsliga väderomslag förekommer ofta.

Väderkortet ger en översikt hur väderprognoser distribueras i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Kortet bör finnas med i båten.

Radio

Den primära kanalen för sjö- och landväder är P1 som har flera längre sändningar under dagen. Väderprognoser ingår även i Ekots nyhetssändningar och i de lokala kanalernas nyhetssändningar på hel- och halvslag.

Samtliga prognoser och nyhetssändningar går att lyssna på i efterhand på Sveriges Radios webbplats, där finner du även vilka tider som gäller för de olika prognoserna.

Sjöväder på text-TV, webb, via telefon och appar

SVT 1 och 2, väder på sidorna 401-412 och sjöväder på sidan 415.

Prognoser riktade till båtlivet finns även att nå via appar, SMS-prenumeration, information på olika webbsidor, samt genom betalsamtal om man vill tala med en meteorolog direkt.

Kustväder på VHF

Stockholmradio sänder i samarbete med Transportstyrelsen, övriga medlemmar i Sjösäkerhetsrådet och SMHI kustväderprognoser på VHF för hela den svenska kusten samt Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren.

Kustväderprognosen avser vädret cirka 10 M ut från fastlandet eller till den yttre skärgården. Särskild vikt läggs vid medelvindar, signifikant väder och hastiga vind- och siktförändringar. Prognosen är ett komplement till den allmänna sjörapporten som sänds i P1 och som endast täcker de stora havsområdena.

Prognosen omfattar vindriktning, vindstyrka, vattenstånd, lufttryck mm. Alla utsändningar föregås av annonsering på kanal 16 och sänds därefter på aktuell trafikkanal.

Aktuella sändningstider och ytterligare information finns på Stockholm radios webbsida om kustväder.

Navigationsvarningar

Sjöfartsverket tillhandahåller navigationsvarningar på sin hemsida och som läsningar från MSI SWEDEN på VHF vid följande tider: 0200, 0600, 1000, 1400, 1800 och 2200 UTC.

Brådskande varningar kan även sändas ut utanför ordinarie sändningstid. I "Underrättelser för sjöfarande" finns notiser om ändringar i utmärkning, fyrar, sjökort m.m.