Ett renare kölvatten

Vilka spår lämnar vi efter oss? Du som kör båt med motor påverkar din omgivning här och nu – och hur framtiden kommer att se ut. Transportstyrelsen har nu inlett kampanjen Ett renare kölvatten med syfte att upplysa fritidsbåtsägare om båtmotorers klimat- och miljöpåverkan.

Här kommer tre tips på hur du kan göra ditt båtliv mer hållbart.

1. Kör smartare

Vilken fart är den optimala? Hitta den hastighet och det körsätt där din båt drar som minst bränsle så minskar du dina utsläpp och gör en insats för klimatet. Tänk också på att visa hänsyn när du kör – buller och svall kan störa både djur och människor.

2. Tanka grönare

Välj ett drivmedel som är bättre för miljön och klimatet. Alkylatbensin till exempel, är en renare form av bensin och med det i tanken hamnar mindre gifter i våra vatten. Har du dieselmotor bör du för klimatets skull sträva efter att ha så hög inblandning av HVO som möjligt. Finns inte det drivmedel du vill ha – be din sjömack ta in det!

Mer information om alkylat.

3. Byt ut äldre 2-taktare

Gamla tvåtaktsmotorer utan direktinsprutning är riktiga miljöbovar. Så mycket som 30 % av bränslet går oförbränt rätt ut i vattnet och påverkar djur- och växtliv negativt. Välj istället till exempel en nyare 2-taktsmotor, en 4-taktsmotor eller en elmotor.

Mer information om båtmotorer.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Se filmen om våra tips för ett mer hållbart båtliv

Relaterad information