Brister i avfallsmottagandet

Anmäl om du upplever brister i hamnarnas serviceanläggningar.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!