Tillsyn fritidsbåtshamnar

I samband med att förbudet mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar träder i kraft 2015 kommer Transportstyrelsen att börja arbeta aktivt med tillsyn av fritidsbåtshamnarnas avfallsmottagning.

Ett projekt har startats för att klarlägga hur tillsynen ska ske. Klart är att fritidsbåtsägare från april 2015 kommer att kunna rapportera till Transportstyrelsen om de inte kan lämna sitt toalettavfall till en fritidsbåtshamn som normalt tar emot båtar med behov av att lämna toalettavfall.

När förbudet mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar träder i kraft kommer också behovet av mottagningsanordningar i de fritidsbåtshamnar som normalt tar emot båtar med toalett ombord att öka. För att skapa goda förutsättningar för fritidsbåtsägare att kunna följa förbudet har Transportstyrelsen startat ett projekt för att ta fram ett system för tillsyn av fritidsbåtshamnar. Syftet är att det ska vara lätt för fritidsbåtägare att kunna göra rätt. Tanken är att Transportstyrelsen ska börja arbeta aktivt med tillsynen i samband med att utsläppsförbudet träder i kraft 1 april 2015.

Det som redan är klart är att båtägare efter 1 april kommer kunna rapportera till Transportstyrelsen om de inte kan lämna sitt toalettavfall till en fritidsbåtshamn som normalt anlöps av båtar med avlämningsbehov.

Som en god förutsättning för fritidsbåtshamnar att bygga mottagningsanordningar har regeringen beslutat att återinföra det så kallade LOVA-bidraget. Dock måste pengar för just mottagningsanordningar för toalettavfall sökas innan förbudet träder ikraft 1 april 2015, eftersom bidraget endast kan användas när det gäller icke lagstadgade krav. Redan idag finns krav på mottagande av avfall enligt SJÖFS 2001:13, men eftersom toalettavfall inte varit förbjudet att släppa ut har det inte funnits krav på att hamnarna ska kunna ta emot just det avfallet.

Läs mer om bidrag för mottagning av toalettavfall.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!