Karta över var förbudet gäller

Kartan visar Sveriges sjöterritorium, där förbudet mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar gäller från och med 1 april 2015. Förutom de blåmarkerade kustområdena omfattar utsläppsförbudet även alla sjöar och vattendrag i Sverige.

Huvudprincipen är att utsläpp av toalettavfall inte får ske inom Sveriges sjöterritorium. Karta över svenskt sjöterritorium

Kontaktperson: Lina Petersson
E-post: lina.petersson@transportstyrelsen.se

Relaterad information