Hitta tömningsstationer via hamnkartan för fritidsbåtar

På den här sidan finns information om var det finns tömningsstationer för toalettavfall. Informationen har tagits fram med hjälp av Skärgårdsstiftelsen.

Hitta tömningsstationer via app

Du kan du ladda ned vår app "Hamnkartan" till din mobiltelefon. Appen hjälper dig att se vart närmaste toatömningsstation finns och vilka som fungerar. Du kan även själv anmäla om en toatömningsstation inte fungerar.

Läs mer om appen "Hamnkartan".

Interaktiv karta med tömningsstationer

Hamnkartan för fritidsbåtar  

Använd kartan för att få uppdaterad information om var du hittar tömningsstationer och andra serviceanläggningar. Du som besökt en toatömningsstation kan via hamnkartan för fritidsbåtar välja en hamn och rapportera hur stationen fungerar just nu. Då hjälper du både andra båtägare att få veta var det finns en fungerande tömningsstation och den ansvarige hamnen att snabbt få veta om deras anläggning behöver åtgärdas. Det går också att lämna synpunkter och brister för varje hamn på kartan.

Så fungerar kartan

  • Grön cirkel representerar att toatömningsstationen fungerar.
  • Röd cirkel representerar att toatömningsstationen inte fungerar.
  • Grå cirkel representerar att hamnen saknar en toatömningsstation.

När en fritidsbåthamn har åtgärdat en tömningsstation kan de själva gå till hamnkartan för fritidsbåtar och ändra statusen hos tömningsstationen, så att kartan visar att stationen återigen fungerar. Om en båtägare har behov av att lämna sitt toalettavfall till en hamn som inte kan ta emot avfallet kan man rapportera det via ett formulär här på vår webbplats.

Rapportera brister i avfallsmottagandet

Vem har ansvaret för tömningsstationerna?

Varje fritidsbåtshamn är skyldig att se till att de båtar som normalt anlöper hamnen och som har behov av att lämna sitt avfall ska kunna göra det. Antingen genom att anlägga en egen tömningsstation eller genom samordning i närområdet. Stationen ska även fungera ändamålsenligt och vara placerad på ett lämpligt ställe. Hamnen får inte ta ut en särskild avgift från båtägare som vill lämna sitt avfall utan det ska ingå i hamnens generella avgifter, som de dock kan höja för att bekosta exempelvis en tömningsstation.

Hjälp oss med din information

Idag finns inget fritidsbåtshamnsregister så därför kan det finnas en del felaktig information kring hamnar, deras lokalisering, deras anläggningar etc. Om du hittar något i kartan över fritidsbåtshamnar eller mottagningsanordningar som inte verkar stämma så vill vi att du lämnar den informationen till oss här. Vi kommer samla in alla synpunkter och information och förbättra kartan efter hand men har inte möjlighet att göra det i realtid.

De data som utgör grunden till tjänsten finns även i Transportstyrelsens portal för öppna data.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!